Select:

Algemene voorwaarden van het programma

1. ALGEMEEN OVER HET PROGRAMMA

Het doel van Laguna Club loyalty programma maakt het mogelijk voor klanten van Laguna Poreč die lid worden van de Laguna Club om voordelen te gebruiken die hier verder beschreven zijn met een verblijf in de accommodatie objecten van Laguna Poreč.  

2. DEFINITIES

Laguna Poreč: een merk dat eigendom is van het bedrijf Plava laguna d.d. dat de organisator van het loyalty programma is en eigenaar en beheerder van de accommodatie objecten die meedoen in het programma. Plava laguna d.d. Poreč is de belangrijkste organisatie dat rechten garandeert, verantwoordelijkheid eist of garanties biedt aan de leden.

Programma: loyalty programma dat Laguna Poreč organiseert in de vorm van een club van klanten van Laguna poreč.

Klant: een klant die nog niet de algemene voorwaarden van het programma geaccepteerd heeft. 

Lid: een klant die de algemene voorwaarden van het programma geaccepteerd heeft.

Clubpunt: een waarde eenheid in punten, gekregen volgens vastgestelde tabel van vervanging van geldelijke uitgaven van een lid in welk accommodatie object  dan ook dat meedoet aan het programma. Laguna Poreč kan clubpunten verdelen als promotieactiviteit.

Clubkaart: Laguna clubkaart dat ieder lid krijgt als bevestiging van lidmaatschap en voor het verzamelen en uitwisselen van clubpunten. 

3. ACCOMMODATIE OBJECTEN DIE MEEDOEN IN HET PROGRAMMA

De accommodatie objecten die behoren tot Laguna Poreč en die meedoen in het programma zijn:

Hotels: Laguna Albatros, Laguna Molindrio, Zorna, Laguna Parentium, Laguna Mediteran, Plavi, Laguna Istra, Laguna Gran Vista, Laguna Materada, Delfin; Villa en Village Laguna Galijot; Hotels en Village Laguna Park. 

Aparttementen en villa's: Laguna Galijot, Laguna Bellevue, Laguna Park, Astra. 

Campings: Bijela uvala, Zelena laguna, Ulika, Puntica.

Laguna Poreč kan met der tijd de lijst uitbreiden of veranderen.

4. LID WORDEN VAN HET PROGRAMMA

Ieder persoon ouder dan 4 jaar kan lid worden van het programma. Lidmaatschap is gratis. 

Klanten die willen meedoen met het programma kunnen zich aanmelden voor een clubkaart bij de receptie van het accommodatie object. De klant moet de nodige gegevens geven en een aanmeldingsformulier invullen om lid te worden. Hierna ontvangt de klant een lidnummer dat vermeld zal zijn op de clubkaart. Hiermee heeft de klant recht op voordelen van alle diensten van het programma. De klant kan zich aanmelden op de internet pagina www.lagunaporec.com en daar de status van de clubpunten op zijn rekening bekijken. Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van het programma.

5. ACCEPTATIE EN GEBRUIK VAN DE LAGUNA CLUBKAART

Het lid krijgt de kaart direct na het invullen van het aanmeldingsformulier aan de receptie van het accommodatie object.

Om de voordelen van het programma te gebruiken, moet het lid zijn lidnummer tijdens de reservering melden en daarna de clubkaart tonen bij aanmelding in het accommodatie object. Om gebruik te maken van de voordelen van het programma moet het lid alle voorwaarden accepteren.

De clubkaart is uitsluitend eigendom van het lid. De clubkaart mag niet, uitgeleend, overgedragen of verkocht worden. Iedere clubkaart heeft een persoonlijk identificatie nummer dat het lid identificeert. Een lid kan maar een clubkaart hebben. De clubkaart mag alleen gebruikt worden door het lid wiens persoonlijke identificatie nummer op de clubkaart staat. Een lid mag zijn kaartnummer of wachtwoord niet bekend maken aan anderen. Het lid is verantwoordelijk voor alle handelingen betreffende de clubkaart rekening. Leden moeten een eigen e-mail adres hebben (behalve kinderen die het e-mail adres van hun ouders gebruiken) om lid te worden van het programma en moeten niet verplicht in een accommodatie object verblijven om lid te worden van het programma.

Clubpunten mogen niet overgedragen worden naar een ander lid. Clubpunten hebben geen waarde in contant geld. Verloren of ongebruikte clubpunten kunnen niet geruild worden tegen een geldbedrag.

6. VERDIENEN VAN LAGUNA CLUBPUNTEN

6.1. Regels voor het verdienen van Laguna clubpunten 

Als een lid een verblijf reserveert in welk accommodatie object dan ook op de pagina van Laguna Poreč (on-line en off-line reservering), via het callcentrum (telefoon of fax) of direct aan de receptie van een accommodatie object, dan heeft het lid recht op toekenning van clubpunten. Leden die via een toeristenagentschap of via een internet pagina van een on-line toeristenagentschap accommodatie reserveren hebben geen recht op clubpunten. Zij kunnen punten verdienen door lid te worden van het programma, maar punten voor overnachtingen kunnen zij alleen verdienen als zij hun volgende verblijf reserveren via de internet pagina van Laguna Poreč, via het callcentrum of direct aan de receptie van de accommodatie objecten.

Leden verdienen clubpunten op de volgende manier: elke uitgegeven Euro = 1 clubpunt.

Geldige verblijven:

Verrekening van clubpunten is gebaseerd op het totale bedrag van geldende kosten. De rekening kan betaald worden door ieder lid of ander persoon aan de receptie van het accommodatie object voor vertrek. Wanneer een lid een cheque blokkeert waarmee het verblijf in een accommodatie object is betaald, of als er op de bankrekening niet genoeg geld staat om de cheque te voldoen of als het lid de betaling van de bank of credit card firma betwist, worden er geen clubpunten toegekend voor die transactie en als ze toegedeeld waren, worden ze weer afgenomen van het lid.

Ongeacht wie de rekening betaalt, ieder lid kan clubpunten verdienen alleen op grond van eigen geldige kosten volgens de regels van het programma. 

Geldige kosten houden in:

Kosten van overnachtingen in hotel of appartement voor het lid onder voorwaarde dat de kamer gemeld is op naam van het lid. 

Diensten die men in acht neemt naast de hotelaccommodatie zijn de volgende: maaltijden behorend bij de overnachting, extra bed en BTW. Bij campings zijn de enige kosten die als overnachting worden beschouwd de accommodatie kosten per persoon. Bij appartementen worden de totale kosten even verdeeld over alle klanten (gasten) die aangemeld zijn in het appartement, alleen de leden met een Laguna clubkaart hebben recht op toekenning van punten.

Uitzonderingen: 

Niet geldige kosten zijn kosten los van pension zoals: barkosten, minibar, roomservice, internetkosten, schoonmaakkosten, telefoon, parkeerkosten, toeristenbelasting, fooi, kosten voor diensten en andere uitgaven, in-store kopen, spa producten en diensten, kappersdiensten, cosmetische salon, sport en green fee voor golf. Bij campings hebben niet geldige kosten betrekking op kosten van het perceel, auto's, motoren, stroom, boot, aanhangwagen, hond, overnachtingen betaald aan agentschappen voor campers of stacaravans, etc. Bij campings geldt dat leden die een forfaitair bedrag betalen (zomerforfait) geen recht hebben op clubpunten of op hun inwisseling bij het voldoen van de rekening. 

Punten worden alleen verdiend voor effectief betaalde geldende kosten nadat een lid zijn punten verdiend met een vorig verblijf heeft ingeruild. 

Punten worden gerekend vanaf de eerste nacht van het verblijf van de gast in welk accommodatie object dan ook. Eventuele voorgaande overnachtingen in accommodatie objecten van Plava Laguna worden niet meegerekend voor dit programma. Alleen complete aantallen punten kunnen worden toebedeeld. Als door inruiling een aantal clubpunten verkregen wordt dat eindigt op decimalen, dan wordt het hele aantal punten zonder decimalen aan het lid toegekend. 

Door lid te worden krijgen leden al 10 clubpunten.

6.2 Punten die toegekend zijn met de clubkaart kunnen gecombineerd worden met andere lidmaatschapskaarten zoals CCI, INF of andere kaarten van nationale autoclubs, maar slechts een kaart mag eenmalig gebruikt worden om een rekening te betalen. Leden kunnen dus clubpunten verzamelen en andere lidmaatschapskaarten gebruiken waarmee ze ook kortingen verdienen.

Rechten en plichten die gerespecteerd moeten worden: a.- de klant moet lid worden tenminste 2 dagen voor vertrek want anders is het niet mogelijk dat Laguna Poreč de punten rekent van dat verblijf. b.- Het lid moet zijn clubkaart laten zijn bij aanmelding bij de receptie om clubpunten te verzamelen en clubpunten in te ruilen van voorgaande verblijven. Is dat niet het geval dan is Laguna Poreč niet in de mogelijkheid om het verkrijgen van clubpunten van het huidige verblijf te erkennen en ook niet het inruilen van clubpunten verkregen bij vorige verblijven. c.- Het lid mag de clubkaart niet uitlenen aan anderen. s.- Bedrog of poging tot bedrog met als doel clubpunten te verkrijgen is ten strengste verboden. Als een clubkaart van een lid gestolen of verloren is, moet hij daar Plava Laguna over inlichten via e-mail: loyalty@lagunaporec.com.

6.3. Geldigheid van clubpunten

Clubpunten gelden 5 jaar vanaf de datum van verkrijging. De geldigheid kan verlegd worden voor nog 5 jaar iedere keer als een lid in een van onze accommodatie eenheden een credit transactie uitvoert op zijn rekening. Als een lid geen transactie uitvoert gedurende 5 jaar, dan worden alle clubpunten van zijn rekening gewist zonder voorafgaande melding en zonder mogelijkheid op teruggave of vergoeding.

7. VOORDELEN DIE HET PROGRAMMA BIEDT EN INWISSELING VAN CLUBPUNTEN

Ieder nieuw lid is automatisch aangemeld voor het ontvangen van onze newsletter via e-mail met het laatste nieuws, bijzondere aanbiedingen en directe toegang tot accommodatie objecten die beschikbaar zijn voor reservering.

Clubpunten kunnen ingewisseld worden voor kortingen alleen bij het volgende verblijf van het lid in een van de accommodatie objecten. Een volgend verblijf beschouwd men als er tenminste 7 dagen vanaf het vertrek van het lid verstreken zijn en alle kosten zijn betaald, daarmee krijgt het lid het toebehorende aantal clubpunten voor gerealiseerde overnachtingen. Wanneer een lid in een accommodatie object verblijft (die hij gereserveerd heeft via de internet pagina van Plava Laguna, via het callcentrum of aan de receptie van een accommodatie object) en clubpunten verdient met de overnachtingen, kunnen die clubpunten ingeruild worden wanneer het llid opnieuw Plava Laguna bezoekt en in een van de accommodatie objecten verblijft, tenminste zeven dagen na het eerste verblijf. 

Clubpunten kunnen ingewisseld worden voor Euro's op de volgende manier: 25 clubpunten = 1,00 Euro. 

Het gekregen bedrag in Euro's kan door inruiling worden afgetrokken van de totale rekening voor een volgend verblijf van het lid in ieder accommodatie object. Bij het volgende verblijf moet het lid de clubkaart tonen bij aanmelding in het accommodatie object om zo punten te kunnen gebruiken van voorgaande verblijven. Iedere keer wanneer een lid clubpunten gebruikt (wanneer hij ze inruilt voor Euro's om de rekening te betalen), worden zij gewist van zijn rekening. Het maximale korting bedrag dat een lid kan krijgen met gespaarde clubpunten kan niet hoger zijn dan 90 % van het totale bedrag van de rekening die het lid moet betalen voor zijn verblijf in het accommodatie object.

8. LEDEN VAN DE VORIGE LAGUNA CLUB

Alle leden van het vorige Laguna Poreč programma onder de naam ,,Vrienden van de Plava Laguna'' moeten een lidmaatschapsformulier invullen op onderstaande manier om de ,,Premium Club Card'' te krijgen of ze moeten lid worden van het programma. 

Leden die voor de ,,Premium Club Card'' kiezen hebben recht op dezelfde korting als onder het oude programma. De huidige korting die zij verdiend hebben wordt bevroren en wordt niet verhoogd met volgende verblijven of kosten. Families in de categorie ,,payer'' (oftewel een paar met kinderen) die lid waren in het vorige loyalty programma kunnen ook hun ,,Premium Club Card'' krijgen met huidige kortingen die ook bevroren zullen worden zonder mogelijkheid tot verhoging op grond van nieuwe verblijven of kosten. In dit geval moet ieder familielid een lidmaatschapsformulier invullen met persoonlijke gegevens om zo een eigen ,,Premium Club Card'' te krijgen. Nieuwe gasten kunnen zich niet meer aanmelden voor oude loyalty programma's. 

Korting gekregen met de ,,Premium Club Card'' kunnen niet gecombineerd worden met andere lidmaatschapskaarten.

Leden die lid worden van het nieuwe programma beginnen de voordelen te gebruiken van het nieuwe programma en oude voordelen worden verwijderd.

In het geval van campings, door gebruik van de ,,Premium Club Card'' kunt u alleen maar korting krijgen voor een verblijf van minimaal 4 dagen. 

9. VOORWAARDEN VOOR OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAP

9.1. Opzegging door het lid

Het lid kan op ieder moment besluiten het lidmaatschap op te zeggen. Opzegging van het lidmaatschap houdt in volledige terugtrekking uit het programma en daarmee eindigt de bestaande relatie tussen Laguna Club en het lid. Een dergelijke opzegging betekent verwijdering van alle gegevens van het lid uit de bestanden van Laguna Club, evenals verwijdering van alle clubpunten van de rekening van het lid ten tijde van opzegging. Het lid kan de lidmaatschap opzeggen door een e-mail te sturen naar: loyalty@lagunaporec.com waarin hij meld dat hij het lidmaatschap wil opzeggen.

9.2. Opzegging door Plava Laguna

Ieder gebruik van de clubkaart (en daarmee het programma) in tegenstrijd met deze Algemene Voorwaarden kan leiden tot onmiddellijke vernietiging van de aan de clubkaarten toebehorende voordelen, sluiting van de rekening van het lid en verwijdering van alle verkregen clubpunten.  

10. NIEUWS OVER HET PROGRAMMA

Het lid kan alle informatie over het programma en over de huidige stand van clubpunten op zijn rekening raadplegen op internet pagina www.lagunaporec.com. Alle leden die lid zijn van het programma stemmen in met het ontvangen van commerciële elektronische berichten, de newsletter en eventuele andere producten van marketing activiteiten van Plava Laguna in de toekomst. Alle veranderingen van e-mail of postadressen of andere relevante informatie van leden moeten per e-mail gestuurd worden naar: loyalty@lagunaporec.com. Merkt een lid dat de clubpunten niet correct zijn toebedeeld op zijn/haar rekening, dan kan een e-mail gestuurd worden naar het volgende e-mail adres: loyalty@lagunaporec.com met een kopie van de rekening van het accommodatie object waar hij/zij verbleef.

11. PRIVACY VAN DE GEGEVENS EN TOEPASBAAR RECHT

Gegevens verkregen tijdens lid worden en betreffende gebruik van de clubkaart moeten bewerkt worden om de eisen van de klant goed te kunnen inwilligen, om de te verwachten service te kunnen bieden en om commerciële informatie te kunnen sturen naar het lid betreffende het clubprogramma of ander programma dat Laguna Poreč kan verzinnen in de toekomst. Lidmaatschap van het programma betekent expliciete en onvoorwaardelijke acceptatie van deze Algemene Voorwaarden door het lid. Deze Algemene Voorwaarden komen in de plaats van alle tekst en documenten met betrekking op dit onderwerp.

Leden stemmen ermee in dat het programma kan veranderen, in zijn geheel of gedeeltelijk, of zelfs geannuleerd kan worden op ieder moment en zonder voorafgaande melding. In geval van annulering of verandering zal ieder lid op het e.mail adres dat opgegeven was op het aanmeldingsformulier bericht krijgen over nieuwe Algemene Voorwaarden en datum vanaf wanneer ze toepasbaar zijn. Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1 april 2010.

In geval van een geschil tussen een lid en Plava Laguna stemmen beide partijen ermee in dat zij het geschil eerst onderling proberen op te lossen. Laguna Poreč en het programma zijn alleen gereguleerd aan de hand van Kroatisch recht. Iedere discussie of geschil dat voortkomt uit de omschreven context in deze Algemene Voorwaarden, en die niet onderling opgelost kan worden, zal behandeld worden door de Kroatische Rechtbank volgens Kroatisch recht. In geval van tegenstrijdigheid gelden de Algemene Voorwaarden in de Kroatische taal.