Select:
 •  

Algemene voorwaarden bedrijfsvoering

Algemene bepalingen

Plava Laguna d.d., Poreč, R. Končara 12, PIN: 57444289760, (verder in de tekst: Plava Laguna) respecteert uw privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Verkrijging, gebruik en bewerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt volgens de bepalingen van dit Privacy Beleid en volgens de bepalingen van de Wet op Bescherming van Persoonlijke Gegevens of andere wettelijke bepalingen die van kracht zijn in de Republiek Kroatië betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens. Wij garanderen aan de gebruikers van onze diensten dat wij alle persoonlijke gegevens zullen behandelen als vertrouwelijke informatie en als bedrijfsgeheim.

Dit Privacy Beleid regelt de wijze van gebruik van persoonlijke gegevens die Plava Laguna verkrijgt door het reserveringssysteem of door contactformulieren of door unieke diensten van Plava Laguna, voor gebruik verleend door gasten en door tussenkomst waardoor Plava Laguna toegang heeft verkregen tot de persoonlijke gegevens.

Plava Laguna verkrijgt, gebruikt en bewerkt de volgende persoonlijke gegevens van u:

 • naam en achternaam,
 • adres,
 • e-mail adres,
 • telefoon- en/of faxnummer
 • gegevens van uw creditcard die gegeven heeft aan de onderneming tijdens de reserveringsprocedure of tijdens een andere betalingsprocedure of als betalingsverzekering,
 • andere gegevens die u aan ons meedeelt en u wilt dat die geheim blijven.

Plava Laguna verkrijgt uw gegevens met als doel:

 • een zo effectief mogelijk antwoord op uw vraag,
 • het verzekeren van het kunnen bieden en betalen van gezochte diensten,
 • toegang tot ons systeem van prijsvragen,
 • promotie van onze diensten en sturen van publicaties, brochures en andere promotiematerialen (bijv. nieuwsletters),
 • interne statistische bewerking van de gegevens.

Door het verlenen van uw persoonlijke gegevens aan Plava Laguna of door het gebruik van bemiddeling waardoor Plava Laguna automatisch uw gegevens verkrijgt en door in te stemmen met ontvangst van de nieuwsbrief van Plava Laguna geeft u ook uw uitdrukkelijke toestemming dat Plava Laguna contact met u opneemt vanwege bovengenoemde redenen en u op haar mailinglijst zet. De bescherming van de privacy van uw gegevens is voor onbepaalde tijd, en op ieder moment kunt u vragen om u te verwijderen van de mailinglijst, hetgeen als mogelijkheid wordt aangeboden in iedere e-mail waarmee de nieuwsbrief wordt geleverd. Na afmelding van de mailinglijst zal Plava Laguna uw gegevens niet meer gebruiken voor die doeleinden en kan ze alleen gebruiken voor interne doeleinden, bijv. statistische bewerking van gegevens. Het verzamelen van uw gegevens gebeurt op vrijwillige basis en u heeft het recht om zich op ieder moment te verweren tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

Door het verlenen van uw persoonlijke gegevens aan Plava Laguna of door het gebruik van bemiddeling waardoor Plava Laguna automatisch uw gegevens verkrijgt, garandeert u dat de gegevens die Plava Laguna verkrijgt op bovengenoemde wijze juist, volledig en actueel zijn. Wij stellen u op de hoogte dat u op ieder moment het recht heeft om van Plava Laguna het recht te eisen op toegang tot de verkregen gegevens op grond van de wettelijke bepalingen, in geval van onjuistheid, onvolledigheid of veroudering van de verkregen persoonlijke gegeven, heeft u het recht om de persoonlijke gegevens aan te vullen, te veranderen of te verwijderen. Uw gegevens bewaren wij in een vorm die toestaat u te identificeren enkel tijdens de periode dat het nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens verworven zijn.

Door de internetpagina’s van Plava Laguna te bezoeken of door zich aan te melden voor en de diensten te gebruiken van Plava Laguna bevestigt u de toepasbaarheid van de voorwaarden van dit Privacy Beleid en tevens bevestigd u dat u volledig bekend bent met het Privacy Beleid en dat u de voorwaarden daarvan accepteert.

In het geval dat voorwaarden van het gebruik van bepaalde diensten van Plava Laguna afwijken van het Privacy Beleid betreffende privacy bescherming, zullen die voorwaarden toegepast worden in plaats van de regelingen in het Privacy Beleid tijdens het vaststellen van de rechten en plichten betreffende het gebruik van die diensten.

Bescherming van uw identiteit

Plava Laguna zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen of openbaar maken aan derden voor hun eigen marketing- of bedrijfsdoeleinden zonder uw toestemming. Plava Laguna kan uw gegevens kenbaar maken aan derden in geval van uw toestemming of in het geval dat wij daartoe verplicht zijn volgens de geldende regels. Het verkrijgen van uw persoonlijke gegevens gebeurt vrijwillig.

Plava Laguna mag uw gegevens openbaar maken aan gelieerde bedrijven in de zin van de Wet op Handelsondernemingen, in welk geval die ondernemingen dezelfde rechten verkrijgen en de dezelfde plichten op zich nemen betreffende de verwerking van de genoemde persoonlijke gegevens als Plava Laguna.

Server statistieken

Onze server provider van het wereldwijde netwerk gebruikt statistische software. Die programma’s zijn een standaard kenmerk van alle web providers en zijn niet uniek voor onze pagina’s. Dergelijke statistische programma’s stellen ons in de mogelijkheid om onze pagina’s aan te passen op een manier dat zij nog effectiever en simpeler voor onze gebruikers zijn (het vaststellen van gegevens die het meest of minst interessant zijn voor onze gebruikers, het aanpassen van de pagina’s voor bepaalde web programma’s, effectiviteit van de structuur van onze locaties en het aantal bezoeken aan onze pagina’s). Het archief van bezoeken aan onze pagina’s bevat geen gegevens over onze gebruikers en verwijzen ook niet naar personen die onze pagina’s bezoeken.

Het gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die bepaalde internet providers opslaan op uw PC tijdens het bezoek aan een webpagina. Een cookie leest geen gegevens van uw disk en ook geen gegevens van cookies van andere providers die opgeslagen zijn op uw disk. Onze providers gebruiken af en toe cookies die herinneren welke webpagina’s u bezoekt heeft en op die manier versnellen wij de communicatie tussen uw PC en onze servers. Indien u uw internet programma zo heeft geconfigureerd, wordt u gewaarschuwd tijdens elke opslag van een cookie op uw PC. Uw internetprogramma kunt u ook instellen op die manier dat het niet mogelijk is om cookies op uw PC op te slaan.

IP adressen

IP adressen zijn unieke nummers voor iedere computer die momenteel aangesloten is op internet. Die worden gebruikt voor de identificatie van de ontvanger en verstuurder van gegevens via internet. Onze provider bewaart het IP adres van uw PC tijdens iedere transactie binnen het reserveringscentrum wegens beveiligde overdracht en bescherming tegen misbruik van uw gegevens. De persoonlijke gegevens zijn niet toegankelijk buiten het reserveringssysteem.

Veilige overdracht van gegevens

T-Com draagt zorg voor de geheimhouding en veiligheid van uw gegevens tijdens de autorisatie van creditcards. De veiligheid van de gegevens op deze pagina’s zijn beveiligd door het gebruik van Secure Socket Layer (SSL) een veiligheidsprotocol met een 128 bit inscriptie van gegevens.

De overdracht van gevoelige gegevens (bijv. kaartnummers) tussen T-Com Pay Way systeem die de online betaling regelt en de autorisatiecentrums van de creditcards, wordt gedaan door gebruik van een privé netwerk dat geen toegang heeft tot internet en volledig beveiligd is van onbevoegde toegang door gebruik van het ISO 8583 protocol. T-Com verhindert volledig de toegang tot gegevens waarvoor de deelnemers in het koopproces niet bevoegd zijn.

Links

Wij doen alles in onze mogelijkheid om te verzekeren dat het doorverwijzen van onze internetpagina’s u en/of uw kinderen verwijst naar internetpagina’s die een kwalitatieve inhoud hebben in de zin dat zij geen negativiteit stimuleert. Echter, pagina’s en adressen op het internet veranderen snel en daarom kunnen wij niet altijd instaan voor de inhoud van de adressen waar wij u toesturen.

Slotbepalingen

Op alle geschillen die voortvloeien uit het verkrijgen, gebruiken of bewerken van uw persoonlijke gegevens of die daarmee verbonden zijn, inclusief geschillen die betrekking hebben op de interpretatie, toepassing en uitvoering van dit Privacy Beleid, is de rechtbank in de Republiek Kroatië bevoegd volgens de zetel van Plava Laguna. Op alle vragen die niet gereguleerd zijn met dit Privacy Beleid zijn de geldende wetten van de Republiek Kroatië van kracht.

Plava Laguna behoudt zich het recht om veranderingen en/of aanvullingen te maken aan dit Privacy Beleid, daarover zult u worden geïnformeerd via de verkregen contacten of via een kennisgeving op onze officiële website.